Error a la base de dades del WordPress: [Unknown column 'blog_id' in 'field list']
INSERT INTO `wp_yoast_indexable` (`object_type`, `title`, `breadcrumb_title`, `permalink`, `blog_id`, `description`, `is_robots_noindex`, `open_graph_title`, `open_graph_image`, `open_graph_image_id`, `open_graph_description`, `permalink_hash`, `created_at`, `updated_at`) VALUES ('home-page', '%%sitename%% %%page%% %%sep%% %%sitedesc%%', 'Inici', 'https://webdev.estabanellenergia.cat/', '1', 'Altre lloc gestionat amb el WordPress', '1', '', '', '', '', '37:16e980a6866a6bd399554483a7c70608', '2021-04-20 11:05:01', '2021-04-20 11:05:01')

Error a la base de dades del WordPress: [Unknown column 'blog_id' in 'field list']
INSERT INTO `wp_yoast_indexable` (`object_id`, `object_type`, `permalink`, `title`, `description`, `is_cornerstone`, `is_robots_noindex`, `is_robots_nofollow`, `is_robots_noarchive`, `is_robots_noimageindex`, `is_robots_nosnippet`, `is_public`, `has_public_posts`, `blog_id`, `open_graph_image`, `open_graph_image_id`, `open_graph_image_source`, `open_graph_image_meta`, `twitter_image`, `twitter_image_id`, `twitter_image_source`, `permalink_hash`, `created_at`, `updated_at`) VALUES ('5', 'user', 'https://webdev.estabanellenergia.cat/author/admin/', NULL, NULL, '0', '0', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '0', '1', 'https://secure.gravatar.com/avatar/5032cf13d268d56e18a3efd40bad2bba?s=500&d=mm&r=g', NULL, 'gravatar-image', NULL, 'https://secure.gravatar.com/avatar/5032cf13d268d56e18a3efd40bad2bba?s=500&d=mm&r=g', NULL, 'gravatar-image', '50:93442f8d8960c9c5e4a945efafbde6b9', '2021-04-20 11:05:01', '2021-04-20 11:05:01')

Error a la base de dades del WordPress: [Unknown column 'estimated_reading_time_minutes' in 'field list']
INSERT INTO `wp_yoast_indexable` (`object_id`, `object_type`, `object_sub_type`, `permalink`, `primary_focus_keyword_score`, `readability_score`, `is_cornerstone`, `is_robots_noindex`, `is_robots_nofollow`, `is_robots_noimageindex`, `is_robots_noarchive`, `is_robots_nosnippet`, `open_graph_image`, `open_graph_image_id`, `open_graph_image_source`, `open_graph_image_meta`, `twitter_image`, `twitter_image_id`, `twitter_image_source`, `primary_focus_keyword`, `canonical`, `title`, `description`, `breadcrumb_title`, `open_graph_title`, `open_graph_description`, `twitter_title`, `twitter_description`, `estimated_reading_time_minutes`, `author_id`, `post_parent`, `number_of_pages`, `post_status`, `is_protected`, `is_public`, `has_public_posts`, `blog_id`, `schema_page_type`, `schema_article_type`, `permalink_hash`, `created_at`, `updated_at`) VALUES ('3035', 'post', 'page', 'https://webdev.estabanellenergia.cat/', NULL, '0', '0', NULL, '0', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 'Inici', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '5', '0', NULL, 'publish', '0', NULL, NULL, '1', NULL, NULL, '37:16e980a6866a6bd399554483a7c70608', '2021-04-20 11:05:01', '2021-04-20 11:05:01')

Error a la base de dades del WordPress: [Unknown column 'blog_id' in 'field list']
INSERT INTO `wp_yoast_indexable` (`object_id`, `object_type`, `permalink`, `title`, `description`, `is_cornerstone`, `is_robots_noindex`, `is_robots_nofollow`, `is_robots_noarchive`, `is_robots_noimageindex`, `is_robots_nosnippet`, `is_public`, `has_public_posts`, `blog_id`, `open_graph_image`, `open_graph_image_id`, `open_graph_image_source`, `open_graph_image_meta`, `twitter_image`, `twitter_image_id`, `twitter_image_source`, `permalink_hash`, `created_at`, `updated_at`) VALUES ('5', 'user', 'https://webdev.estabanellenergia.cat/author/admin/', NULL, NULL, '0', '0', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '0', '1', 'https://secure.gravatar.com/avatar/5032cf13d268d56e18a3efd40bad2bba?s=500&d=mm&r=g', NULL, 'gravatar-image', NULL, 'https://secure.gravatar.com/avatar/5032cf13d268d56e18a3efd40bad2bba?s=500&d=mm&r=g', NULL, 'gravatar-image', '50:93442f8d8960c9c5e4a945efafbde6b9', '2021-04-20 11:05:01', '2021-04-20 11:05:01')

Error a la base de dades del WordPress: [Unknown column 'updated_at' in 'field list']
UPDATE `wp_yoast_indexable` SET `has_public_posts` = '0', `permalink` = 'https://webdev.estabanellenergia.cat/author/admin/', `permalink_hash` = '50:93442f8d8960c9c5e4a945efafbde6b9', `updated_at` = '2021-04-20 11:05:01' WHERE `id` = '0'

Error a la base de dades del WordPress: [Unknown column 'updated_at' in 'field list']
UPDATE `wp_yoast_indexable` SET `permalink` = 'https://webdev.estabanellenergia.cat/', `permalink_hash` = '37:16e980a6866a6bd399554483a7c70608', `updated_at` = '2021-04-20 11:05:01' WHERE `id` = '0'

Entendre la factura

A continuaciĂł, t’expliquem cadascun dels apartats de la factura de consum elèctric:


Notice: Undefined variable: i in /var/www/estabanellenergia.cat/web/wp-content/themes/Propla/page-factura.php on line 94

Aquesta Ă©s una informaciĂł bĂ sica de la factura que cal tenir a mĂ  quan es fa alguna consulta:

 • NĂşm. factura: nĂşmero establert en el moment de dur a terme la facturaciĂł i que serveix per identificar la factura.
 • Data factura: data en què s’emet la factura.
 • PerĂ­ode facturaciĂł: perĂ­ode de serveis de la factura.
 • Data de venciment: data presentaciĂł al compte corrent, en cas d´estar domiciliat o data venciment codi de barres.
 • Dades de la persona o entitat jurĂ­dica que ha autoritzat el contracte de subministrament i adreça on es dona el servei.
 • El CUPS (Codi Universal de Punt de Subministrament) Ă©s l’identificador unĂ­voc de l’habitatge on es duu a terme el subministrament.

La facturació de l’electricitat es compon del terme de potència que s’hagi contractat i del terme d’energia, que dependrà del consum d’energia que s’hagi fet durant el període de facturació.

 • Terme de potència: multiplica la potència contractada pels dies reals de facturaciĂł i pel preu unitari del kW (potència).
 • Terme d’energia: multiplica el consum d’energia registrat entre les dates de la lectura pel preu del kWh.
 • Impost sobre l’electricitat: Ă©s un impost regulat per l’Agència TributĂ ria. Es calcula aplicant un percentatge de 4,864 % a la suma dels termes de potència i d’energia i multiplicant-ho per una quantitat fixa d’1,05113.
 • Lloguer d’equips de mesura: preu que cobra la distribuĂŻdora si el client no Ă©s propietari del comptador.
 • Base imposable: sumatori de tots els conceptes de la factura.
 • Quota IVA: aplicaciĂł del percentatge d’IVA vigent.
 • Import total euros: import total de la factura.

Indica el destinatari de la factura. Aquestes dades postals no han de coincidir obligatòriament amb la ubicació del punt de subministrament on es dona el servei.

 • Peatge d´accĂ©s: 0A-2.0DH-2.0DHS-2.1A-2.1DHA-2.1DHS-3.0A-3.1A-6.1A
 • NĂşmero de comptador
 • Potència contractada: potència determinada per l’instal·lador a l’hora de contractar que determina la disponibilitat de l’energia.
 • Producte contractat: nom comercial del servei contractat.
 • Referencia contracte del subministrament (empresa comercialitzadora)
 • Referencia contracte de accĂ©s (empresa distribuĂŻdora)
 • Data final contracte

Historial de consums del darrer any. Per veure un tram més ampli, consulti la nostra Oficina virtual.

Indica les lectures del comptador i les dates en què s’han efectuat. La diferència entre les lectures és el consum d’energia realitzat.

 • AtenciĂł al client
 • Reclamacions
 • Postal reclamacions
 • Avaries i urgències (empresa distribuĂŻdora)

Indica la modalitat de pagament pactada amb el client.

El grĂ fic explica el destĂ­ dels impostos i peatges inclosos a la factura.

Igual que el punt 3 però més explicatiu.

L’import de la tarifa d’accés és el cost que té la comercialitzadora per utilitzar les xarxes de la distribuïdora. La comercialitzadora s’encarrega de pagar a la distribuïdora l’import que s’apliqui a cada client . El preu està fixat pel Govern i és obligatori mostrar aquest import a totes les factures.

En aquest apartat de la factura s’hi publiquen les novetats sobre normatives, canvis de preus, informacions d’interès, etc.